#114: Midtskogsteinen

Moh.: 439 m
Steder i nærheten [ Gamle Ringeriksvei Midtskogen ]

Oversiktskart - Midtskogsteinen

Beskrivelse

«… saa derfra i nordvest en fi mijl thil en stor steen mit paa skogen kallis Midtskogsteen». Det var her Oslo-bispen Jens Nilssøn, som i 1594 var på visitas til Hadeland og Hedemarken, ble møtt av «her Anders paa Nordroff». Bispen med sitt følge stoppet her for å hvile, spise og skifte hester, før han ble geleidet videre til Norderhov av sognepresten. Vi kan takke noen ivrige roverspeidere fra 1. Høvik Roverlag i Bærum for at stenen er blitt kjent. Generalveiintendant Peder Anker anla i 1807 en ny vei over skogen: «Den Nye Bergensveien» eller Gamle Ringeriksvei, som vi i dag kaller den. Den fulgte ikke bispens ridevei. Steinen og veien gikk i glemmeboken. Men både Fredrik Schjander d.e. og H.O. Christophersen, begge kjente Krokskogforfattere, hadde lett etter steinen, men funnet frem til andre alternativer. Høvik-guttene fant frem til denne som nå alle mener er den rette (ca 1963).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Midtskogsteinen