#1153: Fjortentjernsmyrene

Moh.: 615 m

Oversiktskart - Fjortentjernsmyrene

Beskrivelse

Stort myrområde på åsen mellom Vestre Toten og Land. Området danner grensen for løypenettet mellom de to kommunene. Løypekrysset sydvest på myrene der løypa fra Mæhlumsetra kommer opp er valgt som geografisk sted. Her kjører Vestre Totens løypemaskin en runde via Høgbrenna og tilbake igjen.

Litt vest for dette krysset er det annet løypekryss. Her kommer løypemaskinen fra Land og kjører felles strekk nordover med Vestre Toten sin løypemaskin til krysset nordvest på myra. Her kjører Land vestover igjen mens Vestre Toten kjører østover til neste kryss. Her kommer det en løype nordøst fra Stokkhytta og Skumstugua, som prepareres av Osbakken hotell. Her i krysset kjører Vestre Toten sydover igjen til krysset vest for Eikvelta.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fjortentjernsmyrene