#117: Søttjerndalen

Moh.: 514 m
Steder i nærheten [ Kjerkeberget Søndre Heggelivann ]

Oversiktskart - Søttjerndalen

Beskrivelse

Dalen ligger syd for søndre Heggelivann, og strekker seg mellom Høgåsen i øst og Søttjernberget i vest. Den er vill og trang med mye gammelskog å se. I Søttjerndalen finner du feks. flere grantrær med over 2,20 m i omkrets.

«Kampenjegerne hadde støtt bjønneåte i Søttjerndalen. Men det er kanskje hundre og femti år siden siste gang ei svær rundkule slo igjennom ragg og skinn og splintret bjørnebein i Søttjerndalen. Der dalen er høyest, lå bjønneskansen, og de skjøt mot Høgåsen. Sjøl satt de nokså trygt på ei berghylle». Dette er sakset fra Reidar Holtvedts bok Historier på Krokskogen (1953). Vi har riktignok justert årene til vår tid. Rester etter oppbyggingen av skansen ser vi ikke. Men Søttjerndalen i seg selv er vel verdt et besøk, vill og trang. Litt syd for der dalen er «høyest» og nesten er stengt av en stor steinblokk, tror vi Kampen-jegerne hadde sitt tilholdssted oppe i vestsiden av dalen, på en hylle. Et lite krypinn – liggeleie – finner vi også der oppe.



Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Søttjerndalen