#1170: Høgbrenna

Type: Topp, ås
Moh.: 648 m

Oversiktskart - Høgbrenna

Beskrivelse

Åsrygg mellom Vestre Toten og Søndre Land. Sammen med Fjortentjernsmyrene danner dette området grense mellom de to kommunene.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Høgbrenna