#118: Gopletjernsåsen

Type: Topp, ås
Moh.: 546 m
Steder i nærheten [ Gopletjern Kjagdalskrysset ]

Oversiktskart - Gopletjernsåsen

Beskrivelse

Gople eller storklokke, denne meterhøye viltvoksende planten av klokkefamilien med lyseblå eller hvite kroner, har altså gitt navnet til det lille tjernet.

Gopletjernsbakkene er vel også kjent for de fleste skiløperne på vei til eller fra Sørkedalen. I 1923 måtte det til hele 12 hester for å dra den mobile dampsagen opp Gopletjernsbakkene. Den skulle til søndre Heggelidammen for å sage planker til Otertjernsrenna. I den skarpe høyresvingen nedenfor Gopletjernsbekken finner du en flat mosegrodd stein på venstre side. Børster du bort litt mose, kan du lese 1920–25. Det var byggeårene for veien. Steinen er ikke synlig på vinterføre.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gopletjernsåsen