#1203: Brattbergsætra

Oversiktskart - Brattbergsætra

Beskrivelse

Brattbergsætra er et av mange knutepunkt for løypene i Biråsen. Herfra kan man gå innover på åsen - eller nedover til "lavere strøk".Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Brattbergsætra