#1256: Brøstadgruva

Område: Eidsvoll - Nes
Moh.: 435 m

Oversiktskart - Brøstadgruva

Beskrivelse

Brøstadgruva er navnet på endepunktet for skogsbilveien på vestsiden av Øvre Holsjøen. Noen hundre meter vest for denne snuplassen ligger selve Brøstadgruva, et livlig gruvesamfunn på begynnelsen av 1900-tallet. I 1750 ble det funnet gull i Gullverket, og det ble forsøkt gravd flere forskjellige steder i området. Brøstadgruva var det siste store prosjektet, og ble eid av et engelsk selskap. Her var det flere gruver, en liten jernbane (restene kan man fremdeles se), skomaker, leiegårder, praktfulle direktørboliger og elektrisitet (ti år før resten av kommunen fikk strøm).

Om vinteren ligger stedet Brøstadgruva ved overangen mellom skiløype langs vei og i terrenget. Løypa inn til Brøstadgruva er normalt kjørt lenge før det blir snø nok i terrenget til å kjøre spor videre inn mot Grønnsjøen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Brøstadgruva