#1265: Ringerikstjern

Område: Nordmarka syd
Moh.: 236 m
Steder i nærheten [ Sørkedalen Wyllerløypa ]

Oversiktskart - Ringerikstjern

Beskrivelse

Tjern nord for Wyllerløypa og rett øst for gårdene Søndre og Nordre Ringerike i Sørkedalen, hvorfra det går både rød- og blåmerket trasé opp til tjernet.

I området rundt tjernet er det furuskog, og elgen trives godt i dette området.

Sommerstid er det fint å telte og å bade her. Best er det å telte i nordenden av tjernet.

Det finnes også fisk i Ringerikstjern, men abboren er småvokst (tusenbrødre). Det har vært sporadiske utsettinger av ørret, men bestanden er usikker. Det er også registrert ål i tjernet.

Isen legger seg tidlig på tjernet, så her er det mulig å prøve skøytene tidlig på vinteren.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ringerikstjern