#1268: Buvannet

Moh.: 259 m

Oversiktskart - Buvannet

Beskrivelse

Vann i Gjerdrum kommune, areal 138 da. Vannet er demmet opp i sydenden.

Prøvefiske med garn har vist at det finnes ørret, ørekyte, abbor og karuss i vannet.

Ved sydenden av vannet (ved Henivangen) er det løypekryss.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Buvannet