#1352: Elvikbråtan

Type: Gårdsbruk
Moh.: 118 m
Steder i nærheten [ Mørkganga Steinsfjorden ]

Oversiktskart - Elvikbråtan

Beskrivelse

Småbruket Elvikbråtan ligger på nedsiden av Åsaveien på Steinsfjordens østside. Fra veien er det sykkelruter mot Sundvollen og Åsa. Det går også en sykkelrute opp lia ved Abrahamrud. Den fortsettr Skardveien til Skardtjern.

0,6 km nord for Elvikbråtan (ved feristen) er det parkeringsplass. Herfra går det blåmerket sti opp til Mørkganga og Skardtjern. Stien møter skogsbilveien opp fra Elvikbråtan.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Elvikbråtan