#1353: Åsa

Moh.: 95 m
Steder i nærheten [ Steinsfjorden Stubdal Valbekken ]

Oversiktskart - Åsa

Beskrivelse

Grend ved nordenden av Steinsfjorden i Ringerike kommune. Herfra går det vei (og sykkelrute) opp til Krokskogen (Stubdal og Damtjern). Ved å sykle sydover på Åsaveien på Steinsfjordens østside kommer man til Elvikbråtan der det går rute videre til Skardtjern.

Ved Åsa er det også bade- og fiskemuligheter i Steinsfjorden. Her kan man få stor gjedde og abbor.

Åsa er spesielt berømt for "Kjerraten i Åsa" som Peder Anker bygget for å frakte tømmer opp fra Steinsfjorden til Damtjern, nesten 400 meter høyere opp. Byggingen og driften at dette imponerende transportsystemet ga Åsa et industrielt preg den første halvdelen av 1800-tallet.

I 2006 ble det åpnet et kjerratmuseum i Åsa. Det ligger rett etter Åsakrysset, i retning Damtjern. Herfra går også den såkalte "Kjerratstien" (via Åsatangen). Den følger stort sett samme lei som tømmeret en gang gjorde. Det er satt opp flere informasjonstavler langs stien.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Åsa