#1376: Jønsjøen

Område: Eidsvoll - Nes
Moh.: 197 m

Oversiktskart - Jønsjøen

Beskrivelse

Jønsjøen ligger nederst i Gullverket, og er en del av et vassdrag som går fra Fløyta og ned til Vorma. Opprinnelig het Jøndalsåa "Hjón". Denne ga så navn til gården Jøndal, og senere også til Jønsjøen. Det er ikke umulig at hele dalføret fra Fløyta langs Jøndalsåa ned til Vorma ble kalt Jøndalen.

I dag går Odalsvegen langs nordsiden av vannet, der hvor det er demt opp mot Fløyta.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Jønsjøen