#1510: Verpåsen

Type: Topp, ås
Område: Sørmarka
Moh.: 205 m
Steder i nærheten [ Bukkestitjern ]

Oversiktskart - Verpåsen

Beskrivelse

Kolle langs oldtidsveien bevokst med glissen furuskog. Blåstien og skiløypa følger oldtidsveien. Navngitt etter to «verp» (eller «varp», kasterøyser, i slekt med tysk «werfen») til minne om to mord som har funnet sted her. Støtte til minne om Milorg Oppegård 111.1 som hadde mobiliseringsplass her 7. mai 1945. Trigpunkt og rasteplass med utsikt helt til Jonsknuten.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Verpåsen