Oversiktskart - Kinna

Beskrivelse

Kinna er navnet på tjernet som en ser vest for vegen/løypa når en går nordover mot Haraldvangen. Her munner en av Mathiesen Eidsvold Værks skogsbilveger, Kinnavegen ut i Byfellavegen. Fra selve løypekrysset/vegkrysset ser en ikke Kinna, derimot Svartputten øst for vegen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kinna