#1524: Holtjennet

Moh.: 444 m

Oversiktskart - Holtjennet

Beskrivelse

Holtjennet ligger på grensa mellom Hurdal og Eidsvoll kommune. I Markadatabasen er knutepunktet både for skiløyper og sykkelruter lagt til krysset mellom Tisjøvegen og Østligrindvegen, vest for tjernet. Rett sør for krysset er en parkeringsplass som er beregnet på et hyttefelt som ligger like ved. Vegen inn til parkeringsplassen er stengt for annen trafikk.

Fortsetter en Tisjøvegen nordover, ser en snart Holtjennet. Grensa mellom Hurdal og Eidsvoll går midt i tjernet og følger bekken videre nordover mot Røtjennet. Der bekken renner ut av Holtjennet går en gammel ferdselsveg mellom Melby i Hurdal (rett nord for Hurdal Skisenter) og Melby i Feiring. I sin tid var dette en mye brukt veg. F.eks. gikk all postgang til og fra Hurdal over åsen her helt fram til i 1880-åra.

På østsida av tjernet har det vært fastboende. Sannsynligvis var det en finne som først slo seg ned her sist på 1600-tallet. Garden ble hetende Holtjenn som tjernet. Senere ble garden delt i Søndre og Nordre Holtjenn, Til og med folketellingen i 1865 vet vi det bodde folk her, mens det ti år seinere ikke bodde noen her.

I O. Ryghs bok «Norske gårdsnavne» står det at Holtjenn kommer av «det i en fordybning liggende tjern». I dagligtalen lokalt kalles tjernet Høltjennet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Holtjennet