#1569: Slattumsrøa

Moh.: 336 m
Steder i nærheten [ Aurevann Romstjern ]

Oversiktskart - Slattumsrøa

Beskrivelse

Slattumsrøa er åsen nordvest for Romstjern. Brukes her også om skogomådet på ca. 1407 da som 19. desember 2008 ble det vedtatt vernet som naturreservat. Foruten skog omfatter det vannene Romstjern og Lusevasan, og deler av Lomtjern, Bleiktjern og Stokkevann. I Nittedal kommunes forskrift om verneplanen for Slattumsrøa naturreservat heter det: «Formålet med naturreservatet er å bevare et større område med gjenværende gammelskog med dets biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Området har en betydelig mengde med dødved og elementer med dødvedkontinuitet. Området har en særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning som et eksempel på denne type skog i lavlandet på Østlandet, og en egenart i form av til dels store grantrær og rike vegetasjonstyper.»Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Slattumsrøa