#1590: Store Gryta

Moh.: 247 m

Oversiktskart - Store Gryta

Beskrivelse

Langt, vakkert vann i Grytedalen nordøst for Solemskogen. Særlig østsiden er bratt, med en blanding av tettvokst skog og rasmark under stup. Bra stinett på vestsiden, som er vannets solside. På østsiden er det ikke engang merket sti på o-kart i M 1:10 000, men det er et gangbart tråkk langs hele bredden. Klart og fint vann og ren bunn til å være et skogstjern. Utløp direkte til Maridalsvannet, derfor er bading, leirslaging og fiske forbudt. Lille Gryta ligger like vest for Store Gryta og litt høyere (296 moh.), men er ikke i samme vassdrag.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Store Gryta