#1708: Grasdalsputten

Område: Nordmarka nord
Moh.: 540 m

Oversiktskart - Grasdalsputten

Beskrivelse

Tjern i Spålen - Katnosa naturreservat, helt sør i Jevnaker kommune. Tjernet ligger sydvest for høydepartiet rundt Grasdalskollen, ganske utilgjengelig ovenfra på grunn av den tettvokste, bratte og storsteinete lia fra de sydligste småkollene. Grasdalsputten er ganske greit tilgjengelig fra nordvest og sydøst. Tjernet ligger ikke i selve Grasdalen, som er dalen fra Målvika og videre mot nordnordvest, men i et dalsøkk nordøst for dette. Et typisk myrtjern med strender av flytetorver. Det skal være satt ut ørret i tjernet, men rapporter fra 2013 tyder på heller beskjedne fangster.

Under krigen etablerte Milorg D-13 en egen militærbase rundt Katnosa. Det var slipplasser i området på og ved Grasdalskollen. Det er markert mottak av slipp nær Hesteskovann, om lag 700 meter nordvest for Grasdalsputten.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Grasdalsputten