#1709: Grasdalskollen

Type: Topp, ås
Område: Nordmarka nord
Moh.: 642 m

Oversiktskart - Grasdalskollen

Beskrivelse

Ås som ligger 1,1 km i luftlinje syd for Roenseter i det nordøstre hjørnet av Spålen-Katnosa naturreservat. Området er vilt og ulendt med stup og skrenter rundt selve kollen, stor og tett granskog og i lia mot syd et område med mosegrodd og storsteinet ur. Ingen stier er merket dit, men fra der blåstien til Elgstøa krysser bekken fra Roenseterhøgda går det en gammel tømmervei til skaret mellom Grasdalskollen og Vangshaugen, og derfra kan man krysse seg mellom stup og skrenter opp til toppen på 642 moh., den 63. høyeste toppen i Marka. Mange bevokste småkoller gjør at utsikten er begrenset, men om man går omkring på disse, er det noe utsikt fra over stupene. Milorg D-13 holdt til i området under krigen, og hadde slipplassen «Anders» syd på kollen. Det er fortsatt mulig å finne containerrester fra fallskjermslipp i dette området.

Grasdalskollen har vært kjentmannspost flere ganger.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Grasdalskollen