#1730: Rognliåsen

Type: Topp, ås
Moh.: 443 m

Oversiktskart - Rognliåsen

Beskrivelse

Ås mellom Kjaglidalen og Lommedalen. Området er nokså ulendt, fullt av bratte smådaler og stup/skrenter. Mange oftest gjenvokste gamle tømmerveier, best egnet for fotturer. Ingen merkede skiløyper.

Rognliåsen er for det meste skogbevokst, men med utsikt fra enkelte hogstfelt. Fra den sydlige delen av kollen, også kalt Rognlifjell på noen kart, er det fri sikt mot sydøst mot Oslofjorden, Oslo sydøst og Østmarka.

Småbruket Rognlia ligger i dette området.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Rognliåsen