#180: Askenbergsetra

Område: Vestmarka
Moh.: 305 m

Oversiktskart - Askenbergsetra

Beskrivelse

Tidligere seter til gården Asdøl i Sylling. Også kalt Asdølsetra og Aschenbergsetra. Navnet skal stamme fra asketrær som finnes her. Seteren er nevnt i 1723. Seterdriften opphørte en gang før 1860, og var etter dette husmannsplass til et stykke ut på 1900-tallet.

De siste husene på Askenbergsetra ble revet på 1930-tallet, men setervollen er fortsatt ganske åpen, med karakteristiske asketrær i kanten av den.

I luftlinje er det bare en drøy kilometer mellom Asdøl og Askenbergsetra. Det går blåmerket sti forbi stedet (mellom Asdøltjern og Asdøl), men ingen skiløype.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Askenbergsetra