#1806: Holmendammen

Område: Nordmarka syd
Moh.: 111 m

Oversiktskart - Holmendammen

Beskrivelse

Holmendammen er en del av Hoffselvsvassdraget, som starter i kilder i området ved Holmenkollen, Voksenåsen og Vettakollen, og har sitt utløp i Bestumkilen. Det er Holmenbekken som renner gjennom Holmendammen, som ble anlagt av bøndene i dette området på slutten av 1800-tallet. Hensikten var å benytte dammen som kilde for is, som ble skåret ut og solgt.

I dag ligger Holmendammen midt i et boligområdet, men det er grøntområder på nord- og østsiden. På disse prepareres det en rundløype vinterstid. Her arrangeres det både skiskole og barneskirenn.

Om sommeren benytter Oslo Sportsfiskere dammen til trening, slik medlemmene har gjort helt siden 1930-tallet. Det er kastebrygger på østsiden av dammen.

Holmenbekken fører løsmasse med seg ut i Holmendammen, noe som øker faren for gjengroing, og det er også vasspest i dammen. Likevel finnes det både ørret, ørekyte, mort og abbor der.

Holmendammen er seks meter dyp, og har et overflateareal på 2,2 mål.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Holmendammen