#1807: Voldsløkka

Område: Nordmarka syd
Moh.: 89 m

Oversiktskart - Voldsløkka

Beskrivelse

Voldsløkka er en grønn lunge i bydel Nordre Aker i Oslo, og brukes til en rekke fritidsaktiviteter året rundt. Fotball og sandvolleyball er f.eks. to aktiviteter det er godt tilrettelagt for her. Hvis det er snøforhold om vinteren, preparerer Bymiljøetaten en rundløype i ytterkant av området.

På slutten av 1800-tallet var det planer om å legge en togtrasé gjennom området, og Voldsløkka ble dermed skjermet for boligbygging. Det kan vi glede oss over nå. Voldsløkka har for øvrig navnet sitt etter overrettsprokurator (overrettssakfører) N. E. R. Wold, som leide et jorde på Bjølsen gård i 1780.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Voldsløkka