Oversiktskart - Ormtjern

Beskrivelse

Ormtjern ligger i en utvidelse av en ganske trang dal mellom Svarten og Styggedalen, i Ringerike kommune. Bekken derfra går sammen med Styggedalsbekken og videre ned til nordenden av Langlivannet. Det dråpeformete tjernet er ca. 200 m langt og 100 m bredt på det bredeste. Sverre Grimstad karakteriserer tjernet og området rundt som Langlia-finnenes spiskammer. Her var godt fiske, bra med bær og sopp, og i sin tid også vilt som elg, ulv og bjørn. Restene av en fangstgrav ved østbredden av vannet nær utoset viser at de visste å utnytte naturressursene. Området rundt tjernet er fortsatt ganske uberørt og godt skjermet av bratte bergvegger i øst og vest. Bare Holsledningen på åskammen mot nordvest minner om at det er en helt annen tid nå.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ormtjern