#1913: Revshammaren

Type: Topp, ås
Område: Nordmarka nord
Moh.: 620 m

Oversiktskart - Revshammaren

Beskrivelse

Revshammaren ligger 0,8 km NNØ for Kjerkeberget, og er den nordlige delen av det samme høydedraget. På kartene er navnet tilknyttet den østligste og mest markante kollen 620 moh. Den har form som en naken og avrundet, men likevel ganske skarp bergrygg med trigonometrisk punkt (bolt) på toppen. Utsikten fra denne er vid unntatt mot vest, hvor det er tre skogbevokste nabotopper som alle er over 620 moh. På kart med ekvidistanse 1 meter kan den høyeste måles til mer enn 625 moh. Omtrent midtveis mellom Kjerkeberget og Revshammaren ligger enda en bergrygg mer enn 626 moh., skogkledd og navnløs. Revshammaren er lettest tilgjengelig fra enden av Kalvetjernveien. Avstanden i luftlinje derfra er 1,1 km, og terrenget er forholdvis flatt, vekslende mellom åpne rygger, myrer og partier med gammel skog, urørt og uten tydelige stier. Fra Revshammardalen og opp til toppartiet er det en bratt bergvegg med stup og skrenter, men med smådaler mellom som kan krabbes. Den vest for trig.punktet er merket med skilt i bergveggen som «Hennys skrekk».Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Revshammaren