#1943: Grinaker

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 270 m

Oversiktskart - Grinaker

Beskrivelse

Grend i Gran kommune i Innlandet. Her stod det tidligere - trolig fra tidlig 1100-tall - en stavkirke som ble revet da Tingelstad kirke ble tatt i bruk i 1866. Noen av ruinene kan man fortsatt se her.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Grinaker