#1949: Jarenvatnet

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 201 m
Steder i nærheten [ Gran Jaren ]

Oversiktskart - Jarenvatnet

Beskrivelse

Jarenvatnet ligger i Gran kommune i Oppland. Elva Vigga renner inn i vannet fra sør, og fra nordenden renner elva videre mot Røykenvik i Randsfjorden. Søndre del av vannet er vernet som naturreservat.

Ved sørenden av Jarenvatnet ligger tettstedet Gran - nordøst for vannet ligger Jaren.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Jarenvatnet