#1958: Rustad

Type: Gårdsbruk
Moh.: 183 m
Steder i nærheten [ Eikeberg Finstadsletta ]

Oversiktskart - Rustad

Beskrivelse

Gårdsbruk nordvest i Gjerdrum kommune. Ved siden av tradisjonelt skog- og jordbruk, er driften supplert med ulike virksomheter innen blant annet omsorg, renhold, graving, massetransport, med mer. Rett øst for gården er det et løypekryss, der løyper fra Eikeberg, Finstadsletta og Rustadmåsan møtes.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Rustad