#1980: Bygdøy

Område: Nordmarka syd
Moh.: 20 m

Oversiktskart - Bygdøy

Beskrivelse

Halvøy sør for Skøyen. Bygdøy har ikke alltid vært en halvøy – det ble den først på 1600 tallet på grunn av sedimentasjon og ikke minst utfylling. Før reformasjonen var det munkene på Hovedøya som eide Bygdøy, men etter det ble den krongods. Siden gården leverte forsyninger til Akershus festning, var den en såkalt ladegård, og det offisielle navnet på Bygdøy var helt frem til 1877 «Ladegaaardsøen».

På 1860-tallet overtok staten Bygdøy, og stilte Kongsgården til disposisjon for Kongen. Resten av arealene ble lagt ut som friområder for befolkningen, og slik er det også i dag. Det er lett å komme seg til og fra Bygdøy, enten til fots, med sykkel eller med bil. Bussene har hyppige avganger, og det går dessuten båt fra Rådhusbrygge 3 - vår, sommer og høst.

Om vinteren preparerer Bygdø IL flere skiløyper på Bygdøy.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bygdøy