#2075: Kytetjerna

Område: Østmarka
Moh.: 245 m

Oversiktskart - Kytetjerna

Beskrivelse

Det er tre ganske små Kytetjern som ligger nesten på linje i retning nord/syd øst for Tonekollen og Strutsåsen i Østmarka naturreservat. Navnet har de fått etter den lille karpefisken ørekyte, som lever i vannene. Men selv om de ligger nær hverandre og i omtrent samme høyde, ligger de i tre forskjelige vassdrag.

Nordre Kytetjern i Lørenskog kommune, 262 moh., er det minste av dem. Vannet er omgitt av bratte åslier unntatt mot syd og mot nord, hvor bekken fra tjernet renner i en trang dal mot nord og ned i Nordre Krokvann.

Midtre Kytetjern i Enebakk kommune, 245 moh., er det lengste. Fra Tonekollen er det ei interessant li med gammelskog og mose, mange skrenter og stup, og en fin bekk etter nedbør. Selve vannet er idyllisk med den bratte Ørnhøgda i sydenden. Bekken fra vannet renner mot nord og ned i Nordre Krokvann, men ikke i samme dalføre som den fra Nordre Kytetjern. Langs bekken, over tjernet og videre mellom Tonekollen og Strutsåsen til Luttjern går det en rødmerket naturskiløype. Strekningen mellom kollene er en gammel hestvei for transport av tømmer om vinteren, ganske krevende når det er barmark.

Søndre Kytetjern i Enebakk kommune, 236 moh., ligger idyllisk til under Strutsåsen. Vannet er ganske klart, og sies å være et oppkomme. Den bratte vestsiden gikk under navnet Kytetjernsleppa, for her ble tømmerstokker sluppet ned for videre fløting over vannet. Derfra gikk det hestvei langs bekken i Østre Deliseterdalen/Gjørmedalen til Dæliseterfjorden i Børtervann. I vannet er det bare ørekyte og utsatt regnbueørret, og det var tidligere bra ørretfiske her.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kytetjerna