#2097: Mærradalen

Område: Nordmarka syd
Moh.: 80 m
Steder i nærheten [ Huseby ]

Oversiktskart - Mærradalen

Beskrivelse

Mærradalen er en nesten to kilometer lang bekkekløft med urørt skog av nasjonal verdi i Oslo by. Området strekker seg fra Radiumhospitalet i sør til Huseby i nord. Mærradalsbekken løper fra ovenfor Bogstad Camping ned til sitt utløp i Bestumkilen. Fra dens øverste del og ned til Ullernchausséen kan man følge bekken hele veien på en opparbeidet sti/turvei. Bekken har egen ørretstamme og fisketrapp i kulvert.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Mærradalen