#2098: Strømsdammen

Område: Nordmarka syd
Moh.: 299 m

Oversiktskart - Strømsdammen

Beskrivelse

Som navnet antyder er Strømsdammen et oppdemmet vann. Det ble dannet i siste del av 1800-tallet ved å demme opp Rødkleivbekken fra Lillevann med en gråsteindemning. Hensikten var å sikre vannforsyning og elektrisk kraft til Voksen gård. Demningen ble rehabilitert i 1977. Det ble da anlagt en grusvei fra Arnulf Øverlands vei og en baderampe for å gjøre vannet tilgjengelig for rullestolbrukere og barnevogner. Flere steder rundt vannet er det laget bål- og rasteplasser, og det er muligheter til fisking og padling i vannet. Avløpet mot sydvest renner via Jegerborgdammen til Bogstadvann og kalles Jegerborgbekken.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Strømsdammen