#2162: Nykjua

Område: Finnemarka
Moh.: 468 m

Oversiktskart - Nykjua

Beskrivelse

Mange forbinder nok Nykjua med veikrysset der løyper fra Kanada, Saga og Åsvanna møtes, men stedsnavnet dekker mer enn det. Det er to Nykjua-vann (Store og Vesle Nykjua, henholdsvis 486 og 468 moh.) som ligger rett nord for krysset, og elva som renner sørøstover fra Vesle Nykjua til Dammyrdammen, heter også Nykjua. I sørenden av Vesle Nykjua ligger Nykjua-hytta, der det var trefninger mellom milorgfolk og en gruppe tyske soldater og norske nazister 10. mars 1945. Nykjua-området hadde allerede fra høsten 1944 vært et senter i Finnemarka for våpenopplæring og mottak av flyslipp. Både tyskere og nordmenn ble skutt og drept denne marsdagen, og hytta ble brent ned. Den ble bygget opp igjen etter krigen, og det er reist en bauta til minne om de drepte milorgkarene der. Mer om denne dramatiske historien kan man lese på www.lokalhistoriewiki.no/wiki/Trefningen_ved_Nykjua.

Vesle Nykjua ligger i både Modum og Lier, og har fiskebestand av abbor og ørret. Både Vesle og Store Nykjua er sterkt regulert, og sistnevnte vann kalles også Åsvannet. Ved høy vannstand går vannet sammen med Åsvanna lenger nord. En liten del av vannet (i sørøst) ligger i Lier, men hoveddelen ligger i Modum. Også i Store Nykjua er det abbor og ørretEdit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Nykjua