#239: Kjelsås

Moh.: 150 m

Oversiktskart - Kjelsås

Beskrivelse

Kjelsås ligger like sør for Maridalsvannet. Dette er et fint sted å starte når man skal på tur til Maridalen eller i Lillomarka. Fra Kjelsås går det skogsbilvei og løype både langs østsiden av Maridalsvannet og opp lia i retning Solemskogen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kjelsås