#32: Haugen gård

Type: Gårdsbruk
Område: Bærumsmarka
Moh.: 241 m
Steder i nærheten [ Burudvann Vensåsseter ]

Oversiktskart - Haugen gård

Beskrivelse

Småbruk som ligger på nordsiden av Burudvann, under Haugskollen. Det går skogsbilvei inn hit fra parkeringsplassen på Burud. Rødmerket skiløype (upreparert)over Burudvann til Vensåsseter går via Haugen.

Opprinnelig var Haugen, som tidligere het Burudhaugen, husmannsplass under Burud gård. Den ble muligens ryddet og bosatt før finneinnvandringen på 1600-tallet.

I 1766 ble Haugen solgt til nye eiere av Bærums Verk for 205 riksdaler. Bærums Verk solgte den i 1923 til leilendingen Jørgen Martinsen Haugen, som i flere år var formann i Bærum jordstyre. Gården hadde da ca. 40 da dyrket jord, ca. 30 da annen innmark og ca. 250 da skog. (Kilde: Asker og Bærum leksikon)Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Haugen gård