Oversiktskart - Lutdalen

Beskrivelse

Tidligere husmannsplass nord for veikrysset nord i Nøklevann: Stedet ble også drevet som serveringssted på 1900-tallet. Nedlagt i 1944, og nå ses bare ruinene her.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lutdalen