#465: Kronprinsens utsikt

Moh.: 395 m

Oversiktskart - Kronprinsens utsikt

Beskrivelse

Kronprinsens utsikt ligger like nord for Kleivstua, og har vakker utsikt utover store deler av Ringerike. Bilveien fra Sundvollen og opp til Kleivstua (Dronningveien) går rett forbi her, og litt lengre oppe i lia går veien mange syklister benytter når de skal videre østover på Krokskogen. RHLSK Ringerike og Hole Luftsportklubb vedlikeholder og driver "flyplassen og Rampa" på Kronprinsens UtsiktEdit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kronprinsens utsikt