#486: Benteplassen

Type: Markaplass
Moh.: 428 m

Oversiktskart - Benteplassen

Beskrivelse

Benteplassen er en av de mange boplasser hvor finnene slo seg ned på 1600- og 1700-tallet. Plassen har navn etter Bent Aslesen Finne som hjalp norske soldater med sin lokalkunnskap under den store nordiske krig i 1716. Etter avtale med den norske kapteinen Coucheron gikk Bents kone Kari Hiran inn i de svenske troppene (som var på vei mot Ringerike) og narret dem til å tro at nordmennene hadde fått 1000 mann i forsterkninger. Svenskene trakk seg derfor tilbake. Kari Hiran er kalt "Krokskogens første partisan", og fikk i 1956 en minnesten på Benteplassen.

Benteplassen het en gang Hiran. Dette er finsk for Musebråtan.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Benteplassen