#489: Almedalshøgda

Type: Topp, ås
Område: Nordmarka nord
Moh.: 504 m
Steder i nærheten [ Almedalen Almedalsputten ]

Oversiktskart - Almedalshøgda

Beskrivelse

Almedalshøgda ligger i Lunner kommune sørøst for Gjerdingen, mellom Grimsvann og Almedalen. På østsiden reiser åsen seg bratt, men den er lett tilgjengelig fra andre kanter. Selve åsryggen i retning nord – syd er forholdsvis flat, men den er gjennomskåret av tre mindre daler på tvers. Bare den sydligste av disse er tydelig vist på turkartet M 1: 50 000. Det er flere småkoller over 500 moh., det høyeste på 509 moh. ligger rett syd for den midterste av smådalene. Øst for denne, på et høydepunkt i overgangen til dalsiden, er det et trigonometrisk punkt (bolt) på 504 moh.

Området er ganske urørt uten merkede stier. Selv om skogen langs åsryggen begrenser utsikten, er det likevel mulig å finne fine utsiktssteder.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Almedalshøgda