#493: Branntjernhøgda

Type: Topp, ås
Område: Nordmarka nord
Moh.: 640 m
Steder i nærheten [ Guribrenna Kjerkeberget ]

Oversiktskart - Branntjernhøgda

Beskrivelse

Utstrakt og en del tilvokst ås i Lunner kommune. 639,6 moh., og er med det Markas 32. høyeste topp.

I "Vandringer in Nordmarka" skriver Helge Haakenstad: "Branntjernshøgda med Kalvetjernet, Nordre og Søndre Branntjern, Revshammeren og Kjerkeberget er et av de fineste områdene i Marka. Her kan man ennå oppleve noe av den gamle nordmarksskogen. I enkelte drag og lier vokser gamle graner med mose og lav, andre steder er skogen yngre og mer åpen og glissen, og myrer og vann skaper variasjon og sjeldne opplevelser. Her kan man få en følelse av urørthet, villmark og evighet. Her tråkker skogens konge, rovfugl kan seile forbi på brede vinger, og vannene kan by på fine fiskeopplevelser bare man har fisketrygd og -kort i orden".Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Branntjernhøgda