#528: Åbortjernshøgda

Type: Topp, ås
Område: Nordmarka nord
Moh.: 565 m

Oversiktskart - Åbortjernshøgda

Beskrivelse

Åbortjernshøgda er en av kollene i området mellom vesle Sandungen og Spålen. Like øst for det høyeste punktet på høgda ligger et lite tjern, Hundetjernet. Sør for Åbortjernskollen finner vi Åbortjernet som har forbindelse til Butleren og dermed til Langlivassdraget.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Åbortjernshøgda