#547: Gopletjern

Moh.: 478 m

Oversiktskart - Gopletjern

Beskrivelse

Tjern ved foten av Gopletjernsåsen, like nedenfor Kjagdalskrysset der vei og løype nordover Kjagdalen tar av fra Nye Heggelivei (Pipenhusveien).

Navnet kommer av ”gople” eller ”storklokke”, en meterhøy viltvoksende plante av klokkefamilien – med lyseblå eller hvite kroner.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gopletjern