#697: Auretjern

Moh.: 483 m

Oversiktskart - Auretjern

Beskrivelse

Auretjern ligger rett VNV av nordenden av Spålen. Skiløypa fra Ugla og løypa mellom Spålen og Store Sinnera passerer over her vinterstid. Fint abbortjern (til tross for navnet).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Auretjern