#76: Vrangen

Moh.: 478 m

Oversiktskart - Vrangen

Beskrivelse

Vrangen ligger midt i jaktmarkene til Johannes Dahl, som bodde på Hakadals Verk på midten av 1800-tallet. Dahl skriver malerisk fra oppvekstårene på Verket, eksempelvis om fisketurene til Fjellsjøen (i Nordmarka) og om jaktturene til Pipra, som er betegnelsen på området der Vrangen ligger.

Vrangen er et knutepunkt for løyper eller vei fra Hakkim, sti fra Aas Gård i Hakadal.

Vrangen er også ett av de få vann som har to utløp. Hovedløpet går mot sørøst, gjennom Lauvtangen og Damsortungen forbi gården Aas, og faller under navnet «Bårdstabekken» ut i Hakadalselva straks nedenfor Sagfossen. Det andre løpet flyter mot sørvest, gjennom Buvatnet, og kalles Buvannsbekken. Begge Vrangens utløp er stengt med dam. Det østre tilhørte Aas, det vestre Hakadals Verk (ikke i dag). Setting og slipping av disse to dammene var selvfølgelig avhengig av hverandre. For mange år siden ble Åsdammen tatt av flommen. Det kom til prosess mellom eierne. Verket tapte prosessen, fordi den vestre dammen angivelig ikke var «tatt» i tide. Åsdammen ble bygd opp igjen, nå som en solid steindam, ca 1880. Aas gård bygget i 1887 sitt eget E-verk, som det første privateide i Norge.

Det finnes abbor og ørret i vannet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Vrangen