Oversiktskart - Midtskogen

Beskrivelse

Midtskogen ligger mellom Lommedalen og Kleivstua, og var et naturlig stoppested på Kongeveien på 1800-tallet, og fikk for øvrig skjenkerett for brennevin allerede i 1847!Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Midtskogen