#766: Fagerliseter

Område: Nordmarka nord
Moh.: 511 m
Steder i nærheten [ Flaatastø Sandvikshytta ]

Oversiktskart - Fagerliseter

Beskrivelse

Fagerliseter er en gammel Ringeriksseter for gårdene Voll, Ouren og Fall, og var i drift fram til krigsårene da stedet ble tatt i bruk som en av flere baser for Milorg.

Ringeriksbøndene hadde lang setervei for å komme til Fagerli - kyrne måtte "fløtes" over Nautsund i Spålen, og videre bar ferden forbi Finnerudseter, Flaatastø og fram til Fagerliseter.

I de siste krigsårene var det stor aktivitet på Fagerlisetra, da et av lagene til Milorg D13 lå her inne. Fra setra var det også kort vei over til Sandvikshytta og Katnosa der andre D13 lag lå.

I dag er det bare hovedhuset som står igjen på vollen på Fagerlisetra, og skogen er i ferd med å ta tilbake mange av de gamle vollene.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fagerliseter