#773: Kneikasetra

Moh.: 408 m

Oversiktskart - Kneikasetra

Beskrivelse

Nedlagt seter i Hole kommune, i nærheten av Sørsetra, 408 moh. Merket sti fra Sørsetra (0,7 km). Dette var tidligere en markaplass, men senere seter for gården Dæli. Preparert løype fra Auretjernsbekken til Kleivstua går forbi Kneikasetra (løypen går ca. 100 meter vest for Kneikasetra).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kneikasetra