#778: Steinsvollen

Moh.: 370 m

Oversiktskart - Steinsvollen

Beskrivelse

Tidligere seter for Ringeriksgården Stein. Må ikke forveksles med Steinvollsetra syd for Spålen, der "Stein" kommer av substantivet "stein". Det er fremdeles spor etter den gamle seteren. I dag ligger det flere hytter i området. Steinsvollen er i folkeminnet husket for det grusomme mordet senhøsten 1804. En fremmedkar med øks i skreppa tok både konen på seteren, Jøran, og sønnen hennes av dage. Gjerningsmannen ble tatt og senere henrettet, men det var nære på at de dømte feil mann. Det var hardt liv på setrene for 100 eller 200 år siden. Og langs hovedveien mellom Ringerike og Christiania var det langtfra trygt.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Steinsvollen