#782: Trehørningen

Moh.: 371 m

Oversiktskart - Trehørningen

Beskrivelse

Oppdemmet vann som er en del av Trehørningsvassdraget (Trehørningen, Byvann, Småvann og Aurevann), som er drikkevannskilde for en del av Bærum. Brukbart fiske i vannet (abbor og ørret). Det går skogsbilvei fra Lommedalen forbi sydsiden av vannet (Kampesæterveien).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Trehørningen