#784: Eineåsen

Type: Topp, ås
Moh.: 303 m

Oversiktskart - Eineåsen

Beskrivelse

Ås mellom Rykkinn og Bærums verk, 303 m.o.h. Lysløype i åsens nord- og østside, løype nordvestover via Solfjellstua og innover Krokskogen. I Eineåsen er det flere steder spor etter gruvedrift. Men mange av kløftene og hullene i fjellet skyldes forvitring, ikke gruvedrift.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Eineåsen